Galerie

naar www.fotobond.nl

AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING “EPE”

..........................................................................


Opgericht 17 september 1957


Lid van  FOTOBOND B.N.A.F.V. – Lid nr. 0419.

Tevens lid van afdeling TRANSIJSSEL.


Rekening 1795.79.525;

IBAN: NL93  RABO 0179 5795 25

T.n.v: Penningmeester AFV “Epe” te Epe


..........................................................................


Contact

email: info@afv-epe.nl

                                            

Voorzitter:  Rosette Peeters

email: voorzitter@afv-epe.nl


Secretaris:  Henrike Reinders

email: secretaris@afv-epe.nl


Penningmeester:  Roely Van Slochteren

email: penningmeester@afv-epe.nl


Webmaster:  Jan Kapsenberg

email: postmaster@afv-epe.nl


..........................................................................


Bijeenkomsten in principe 1e en 3e donderdag van de maand, van september tot en met begin mei.

Kulturhus EGW, Stationsstraat 25,  8161 CP Epe

FOTO: JAN KAPSENBERG